QiGong Linz Shaolin Wahnam Schule

Photos vom QiGong Seminar auf Kreta im September 2003:

 

Mond tragen

 
Qigong Linz Sifu Irene demonstriert die Qigong Übung Mond Tragen  

 

Kontakt:

Shaolin Wahnam Grossmeiste Wong Kiew Kit

qigonglinz.blogspot.com

 facebook.com/qigonglinzQigong Linz Kontakt

  


Qigong Linz